PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS THÁI HÒA
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị LanÂm nhạc6A331111
2Nguyễn Thị LanÂm nhạc6B291111
3Nguyễn Thị LanÂm nhạc6C291111
4Nguyễn Thị LanÂm nhạc7A331111
5Nguyễn Thị LanÂm nhạc7B331111
6Nguyễn Thị LanÂm nhạc7C341111
7Nguyễn Thị LanÂm nhạc8A301111
8Nguyễn Thị LanÂm nhạc8B301111
9Nguyễn Thị LanÂm nhạc8C301111
10Nguyễn Thị LanÂm nhạc9A     
11Nguyễn Thị LanÂm nhạc9B     
12Phạm Văn TùngCông nghệ6A331221
13Phạm Văn TùngCông nghệ6B291221
14Phạm Văn TùngCông nghệ6C291221
15Phạm Văn TùngCông nghệ7A331211
16Phạm Văn TùngCông nghệ7B331211
17Phạm Văn TùngCông nghệ7C331211
18Phạm Văn TùngCông nghệ8A301221
19Phạm Văn TùngCông nghệ8B301221
20Phạm Văn TùngCông nghệ8C301221
21Phạm Văn TùngCông nghệ9A331211
22Phạm Văn TùngCông nghệ9B331211
23Vũ Thị DuyênĐịa lí6A331111
24Vũ Thị DuyênĐịa lí6B291111
25Vũ Thị DuyênĐịa lí6C291111
26Vũ Thị DuyênĐịa lí7A341211
27Vũ Thị DuyênĐịa lí7B331211
28Vũ Thị DuyênĐịa lí7C341211
29Vũ Thị DuyênĐịa lí8A301111
30Vũ Thị DuyênĐịa lí8B301111
31Vũ Thị DuyênĐịa lí8C301111
32Vũ Thị DuyênĐịa lí9A331211
33Vũ Thị DuyênĐịa lí9B331211
34Phạm Thị ThanhGdcd6A331111
35Phạm Thị ThanhGdcd6B291111
36Phạm Thị ThanhGdcd6C291111
37Phạm Thị ThanhGdcd7A331111
38Phạm Thị ThanhGdcd7B331111
39Phạm Thị ThanhGdcd7C341111
40Phạm Thị ThanhGdcd8A301111
41Phạm Thị ThanhGdcd8B301111
42Phạm Thị ThanhGdcd8C301111
43Phạm Thị ThanhGdcd9A331111
44Phạm Thị ThanhGdcd9B331111
45Nhữ Văn ĐạiHóa học8A301231
46Nhữ Văn ĐạiHóa học8B301231
47Nhữ Văn ĐạiHóa học8C301231
48Nhữ Văn ĐạiHóa học9A331231
49Nhữ Văn ĐạiHóa học9B331231
50Vũ Thị DuyênLịch sử6A331111
51Vũ Thị DuyênLịch sử6B291111
52Vũ Thị DuyênLịch sử6C291111
53Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử7A341211
54Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử7B331211
55Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử7C331211
56Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử8A301211
57Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử8B301211
58Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử8C301211
59Phạm Thị ThanhLịch sử9A331111
60Phạm Thị ThanhLịch sử9B331111
61Vũ Xuân QuangMĩ thuật6A331111
62Vũ Xuân QuangMĩ thuật6B291111
63Vũ Xuân QuangMĩ thuật6C291111
64Vũ Xuân QuangMĩ thuật7A331111
65Vũ Xuân QuangMĩ thuật7B331111
66Vũ Xuân QuangMĩ thuật7C341111
67Vũ Xuân QuangMĩ thuật8A301111
68Vũ Xuân QuangMĩ thuật8B301111
69Vũ Xuân QuangMĩ thuật8C301111
70Vũ Xuân QuangMĩ thuật9A331111
71Vũ Xuân QuangMĩ thuật9B331111
72Vũ Thị HàNgoại ngữ6A332221
73Vũ Thị HàNgoại ngữ6B292221
74Vũ Thị HàNgoại ngữ6C292221
75Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ7A342221
76Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ7B332221
77Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ7C342221
78Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ8A302221
79Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ8B302221
80Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ8C302221
81Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ9A331221
82Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ9B331221
83Hà Thị LiênNgữ văn6A332351
84Hà Thị LiênNgữ văn6B292351
85Hà Thị LiênNgữ văn6C292351
86Nguyễn Thị PhươngNgữ văn7A342351
87Nguyễn Thị PhươngNgữ văn7B332351
88Hà Thị LiênNgữ văn7C342351
89Vũ Thị NgátNgữ văn8A302351
90Vũ Thị NgátNgữ văn8B302351
91Vũ Thị NgátNgữ văn8C302351
92Vũ Thị NgátNgữ văn9A332361
93Nguyễn Thị PhươngNgữ văn9B332361
94Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học6A331311
95Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học6B291311
96Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học6C291311
97Nhữ Văn ĐạiSinh học7A341311
98Nhữ Văn ĐạiSinh học7B331311
99Nhữ Văn ĐạiSinh học7C331311
100Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học8A301311
101Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học8B301311
102Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học8C301311
103Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học9A331311
104Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học9B331311
105Nhữ Đình ToảnThể dục6A331231
106Nhữ Đình ToảnThể dục6B291231
107Nhữ Đình ToảnThể dục6C291231
108Nhữ Đình ToảnThể dục7A331231
109Nhữ Đình ToảnThể dục7B331231
110Nhữ Đình ToảnThể dục7C331231
111Nhữ Đình ToảnThể dục8A301231
112Nhữ Đình ToảnThể dục8B301231
113Nhữ Đình ToảnThể dục8C301231
114Nhữ Đình ToảnThể dục9A331231
115Nhữ Đình ToảnThể dục9B331231
116Nguyễn Xuân ĐíchToán6A332231
117Nguyễn Văn KiênToán6B292231
118Cao Văn ThịnhToán6C292231
119Nguyễn Văn MạnhToán7A342231
120Nguyễn Đức ChínhToán7B332231
121Nguyễn Đức ChínhToán7C332231
122Nguyễn Đức ChínhToán8A302231
123Nguyễn Đức ChínhToán8B302231
124Nguyễn Văn MạnhToán8C302231
125Nguyễn Văn KiênToán9A332231
126Nguyễn Văn MạnhToán9B332231
127Cao Văn ThịnhVật lí6A331121
128Cao Văn ThịnhVật lí6B291121
129Cao Văn ThịnhVật lí6C291121
130Cao Văn ThịnhVật lí7A331121
131Cao Văn ThịnhVật lí7B331121
132Cao Văn ThịnhVật lí7C331121
133Cao Văn ThịnhVật lí8A301121
134Cao Văn ThịnhVật lí8B301121
135Cao Văn ThịnhVật lí8C301121
136Đỗ Văn ThạoVật lí9A331221
137Đỗ Văn ThạoVật lí9B331221