PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS THÁI HÒA
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ6A     
2Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ6B     
3Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ6C     
4Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ7A     
5Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ7B     
6Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ7C     
7Hoàng Thu HằngNgoại ngữ8A     
8Hoàng Thu HằngNgoại ngữ8B     
9Hoàng Thu HằngNgoại ngữ8C     
10Hoàng Thu HằngNgoại ngữ9A     
11Hoàng Thu HằngNgoại ngữ9B     
12Hoàng Thu HằngNgoại ngữ9C     
13Phạm Thị NguyệtNgữ văn6A     
14Phạm Thị NguyệtNgữ văn6B     
15Vũ Thị NgátNgữ văn6C     
16Bùi Thị BíchNgữ văn7A     
17Bùi Thị BíchNgữ văn7B     
18Phạm Thị NguyệtNgữ văn7C     
19Hà Thị LiênNgữ văn8A     
20Hà Thị LiênNgữ văn8B     
21Bùi Thị BíchNgữ văn8C     
22Hà Thị LiênNgữ văn9A     
23Vũ Thị NgátNgữ văn9B     
24Vũ Thị NgátNgữ văn9C     
25Nguyễn Đức ChínhToán6A     
26Nguyễn Đức ChínhToán6B     
27Cao Văn ThịnhToán6C     
28Nguyễn Văn MạnhToán7A37    
29Nguyễn Văn MạnhToán7B38    
30Nguyễn Văn KiênToán7C     
31Nguyễn Văn KiênToán8A30    
32Nguyễn Xuân ĐíchToán8B31    
33Cao Văn ThịnhToán8C30    
34Nguyễn Văn MạnhToán9A     
35Nguyễn Văn KiênToán9B     
36Nguyễn Đức ChínhToán9C