PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS THÁI HÒA
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ6A     
2Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ6B     
3Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ6C     
4Hoàng Thu HằngNgoại ngữ7A32    
5Hoàng Thu HằngNgoại ngữ7B30    
6Hoàng Thu HằngNgoại ngữ7C29    
7Hoàng Thu HằngNgoại ngữ8A34    
8Hoàng Thu HằngNgoại ngữ8B34    
9Hoàng Thu HằngNgoại ngữ8C36    
10Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ9A     
11Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ9B     
12Vũ Thị NgátNgữ văn6A     
13Vũ Thị NgátNgữ văn6B     
14Hà Thị LiênNgữ văn6C     
15Hà Thị LiênNgữ văn7A32    
16Hà Thị LiênNgữ văn7B     
17Hà Thị LiênNgữ văn7C     
18Nguyễn Thị PhươngNgữ văn8A34    
19Nguyễn Thị PhươngNgữ văn8B35    
20Nguyễn Thị PhươngNgữ văn8C36    
21Vũ Thị NgátNgữ văn9A     
22Nguyễn Thị PhươngNgữ văn9B43    
23Nguyễn Văn MạnhToán6A37    
24Nguyễn Văn MạnhToán6B36    
25Cao Văn ThịnhToán6C37    
26Nguyễn Văn KiênToán7A32    
27Nguyễn Văn KiênToán7B30    
28Cao Văn ThịnhToán7C29    
29Nguyễn Đức ChínhToán8A34    
30Nguyễn Văn KiênToán8B35    
31Nguyễn Đức ChínhToán8C     
32Nguyễn Đức ChínhToán9A43    
33Nguyễn Văn MạnhToán9B