PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HÒA
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tin học THCS quyển 1 3 19500
2 Tin học THCS quyển 2 3 42900
3 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 11 0
4 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 11 0
5 Tham khảo y học 13 844000
6 Bản tin dạy và học trong nhà trường 14 0
7 Tạp chí quản lý giáo dục 22 220000
8 Sách thiếu nhi 26 211800
9 Sách tham khảo công dân 27 173000
10 Báo giáo dục thời đại chủ nhật 33 390300
11 Hóa học 38 341800
12 Bài tập hoá học 39 286700
13 Sách giáo dục thư viện và trường học 44 219500
14 Sách đạo đức 45 503700
15 Văn nghệ Hải Dương 62 684000
16 Tiếng Anh 63 773100
17 Sách Hồ Chí Minh 63 1750600
18 Giáo dục công dân 71 214800
19 Ngữ văn tập 1 73 595000
20 Sách pháp luật 75 6006200
21 Sách tham khảo địa 79 1239200
22 Mỹ thuật và âm nhạc 87 723500
23 Sinh học 90 1102200
24 Toán tập 1 91 526500
25 Lịch sử 93 638500
26 Bài tập vật lí 95 364500
27 Vật lí 97 530900
28 Bài tập tiếng Anh 98 726456
29 Văn học và tuổi trẻ 99 949300
30 Công nghệ 109 921300
31 Ngữ văn tập 2 109 759100
32 Toán tập 2 116 542500
33 Toán học tuổi trẻ 117 1163000
34 Tạp chí thiết bị giáo dục 119 2083000
35 Sách tham khảo sinh 120 2074300
36 Địa lí 120 1106600
37 Dạy và học ngày nay 131 2318000
38 Tạp chí khoa học giáo dục 133 2738500
39 Bài tập toán tập 1 138 1103000
40 Bài tập ngữ văn tập 2 138 807800
41 Sách tham khảo hoá 142 3364700
42 Bài tập ngữ văn tập 1 147 864700
43 Bài tập toán tập 2 152 884800
44 Vật lí tuổi trẻ 161 1600900
45 Sách tham khảo lịch sử 164 3314800
46 Sách tham khảo lí 168 2901500
47 Sách tham khảo tiếng Anh 174 3428500
48 Thế giới mới 177 2467400
49 Tạp chí giáo dục 245 4236600
50 Toán tuổi thơ 382 3928000
51 Sách tham khảo toán 457 10923700
52 Sách tham khảo văn 528 14630000
53 Sách tham khảo 539 17104395
54 Sách nghiệp vụ 1031 16169520
 
TỔNG
7382
121514571