PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HÒA
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tin học THCS quyển 1 3 19500
2 Tin học THCS quyển 2 3 42900
3 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 11 0
4 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 11 0
5 Tham khảo y học 13 844000
6 Bản tin dạy và học trong nhà trường 14 0
7 Tạp chí quản lý giáo dục 22 220000
8 Sách thiếu nhi 26 211800
9 Sách tham khảo công dân 27 173000
10 Báo giáo dục thời đại chủ nhật 33 390300
11 Bài tập hoá học 34 231500
12 Hóa học 37 329200
13 Sách giáo dục thư viện và trường học 44 219500
14 Sách đạo đức 45 503700
15 Tiếng Anh 59 666200
16 Ngữ văn tập 1 61 491700
17 Văn nghệ Hải Dương 62 684000
18 Sách Hồ Chí Minh 63 1750600
19 Giáo dục công dân 70 211100
20 Sách pháp luật 75 6006200
21 Sách tham khảo địa 79 1239200
22 Toán tập 1 82 473700
23 Bài tập vật lí 87 306700
24 Sinh học 88 1073100
25 Lịch sử 90 614900
26 Mỹ thuật và âm nhạc 92 776500
27 Bài tập tiếng Anh 93 659856
28 Văn học và tuổi trẻ 97 925300
29 Vật lí 97 530900
30 Công nghệ 105 878500
31 Ngữ văn tập 2 107 741300
32 Toán tập 2 110 505100
33 Toán học tuổi trẻ 115 1133000
34 Địa lí 117 1067000
35 Tạp chí thiết bị giáo dục 118 2054000
36 Sách tham khảo sinh 119 2032300
37 Bài tập ngữ văn tập 2 125 695200
38 Bài tập toán tập 1 127 968300
39 Dạy và học ngày nay 129 2262000
40 Tạp chí khoa học giáo dục 131 2618500
41 Bài tập ngữ văn tập 1 134 744700
42 Bài tập toán tập 2 136 717900
43 Sách tham khảo hoá 141 3331700
44 Vật lí tuổi trẻ 161 1600900
45 Sách tham khảo lịch sử 163 3314800
46 Sách tham khảo lí 167 2868500
47 Sách tham khảo tiếng Anh 170 3347000
48 Thế giới mới 177 2467400
49 Tạp chí giáo dục 241 4126600
50 Toán tuổi thơ 372 3828000
51 Sách tham khảo toán 447 10673200
52 Sách tham khảo văn 505 13908500
53 Sách tham khảo 535 17032395
54 Sách nghiệp vụ 1031 16169520
 
TỔNG
7201
118681671