PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS THÁI HÒA
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nhữ Văn HưngA
   Sinh ngày: 14/05/2000  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: An Đông -Thái Hòa-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Thể dục - Giải Nhất ném bóng
   Năm học: 2014 - 2015
   Nhữ Văn HưngA
   Sinh ngày: 14/05/2000  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: An Đông -Thái Hòa-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Thể dục - Giải Nhất ném bóng
   Năm học: 2013 - 2014
   Nhữ Thị Phương Anh
   Sinh ngày: 08/08/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: An Đông - Thái Hòa- Bình Giang
   Thành tích:     Đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ Văn - Giải Nhì thi Điền kinh chạy 100m
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Dung
   Sinh ngày: 02/12/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Cao Xá - Thái Hòa- Bình Giang
   Thành tích:     Đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch sử
   Năm học: 2013 - 2014
   Hà Thị Hoa Duyên
   Sinh ngày: 03/12/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Cao Xá - Thái Hòa- Bình Giang
   Thành tích:     Đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Địa lý
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Ngọc Giỏi
   Sinh ngày: 27/12/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: An Đông - Thái Hòa- Bình Giang
   Thành tích:     Đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Toán
   Năm học: 2013 - 2014
   Nhữ Công Hậu
   Sinh ngày: 25/02/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: An Đông - Thái Hòa- Bình Giang
   Thành tích:     Đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Thể dục - Giải Ba chạy 100m
   Năm học: 2013 - 2014
   Trần Thị Thu Hằng
   Sinh ngày: 19/02/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Nhữ Thị - Thái Hòa- Bình Giang
   Thành tích:     Đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Địa lý
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Lan
   Sinh ngày: 25/02/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Cao Xá - Thái Hòa- Bình Giang
   Thành tích:     Đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Thể dục - Giải Ba chạy 500m
   Năm học: 2013 - 2014
   Khúc Thị Nhàn
   Sinh ngày: 19/01/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Nhữ Thị - Thái Hòa- Bình Giang
   Thành tích:     Đạt học sinh giỏi cấp huyện môn CASIO
   Năm học: 2013 - 2014
123