PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HÒA
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Họp hội đồng tháng 12/2018 ( dự thảo ) 09/12/2018 [HyperLink19]
2 Mẫu báo cáo sau thi khảo sát giữa kỳ I ( dùng cho GVCN lớp ) 25/11/2018 [HyperLink19]
3 Mẫu báo cáo sau thi khảo sát giữa kỳ I ( GVBM Toán - Văn - Anh ) 25/11/2018 [HyperLink19]
4 Hướng dẫn kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2018 - 2019 ( mới ). 07/11/2018 [HyperLink19]
5 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 30/10/2018 [HyperLink19]
6 Quy chế thi đua năm học 2018 - 2019 30/10/2018 [HyperLink19]
7 Hướng dẫn kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2018 - 2019. 28/10/2018 [HyperLink19]
8 Các môn chưa đảm bảo tiến độ kiểm tra, vào điểm ( GVBM xem và khắc phục ngay ). 28/10/2018 [HyperLink19]
9 Xếp thứ tự HSG lớp 9 năm học 2018 - 2019 24/10/2018 [HyperLink19]
10 Quy định tiến độ kiểm tra vào điểm năm học 2018 - 2019 09/10/2018 [HyperLink19]
11 Bảng tổng hợp mục tiêu phấn đấu của học sinh ( GVCN lớp cho học sinh đăng ký ) 28/09/2018 [HyperLink19]
12 Xếp hạng thi khảo sát đầu năm của học sinh nhà trường theo kết quả thi trong trường 28/09/2018 [HyperLink19]
13 Xếp hạng thi khảo sát đầu năm của học sinh nhà trường theo kết quả thi toàn huyện 28/09/2018 [HyperLink19]
14 Quy chế thi đua, khen thưởng ( bản đã chỉnh sửa sau hội nghị trù bị ) 28/09/2018 [HyperLink19]
15 Số điện thoại liên lạc tới PHHS cả trường năm học 2018 - 2019 11/09/2018 [HyperLink19]
16 Hướng dẫn thi khảo sát đầu năm học 2018 - 2019 môn Toán - Văn - Anh 11/09/2018 [HyperLink19]
17 Hướng dẫn GVCN thực hiện hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh trong tiết sinh hoạt lớp năm học 2018 - 2019. 09/09/2018 [HyperLink19]
18 Họp hội đồng tháng 9/2018 ( dự thảo ). 08/09/2018 [HyperLink19]
19 Mẫu đơn xin học thêm ( GVCN lớp in ra làm mẫu cho học sinh tự viết ) 04/09/2018 [HyperLink19]
20 Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 04/09/2018 [HyperLink19]
    
12345678910...