PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS THÁI HÒA
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thi khảo sát đầu năm môn Tiếng Anh ( 4 năm 2013 - 2016 ) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
2 Đề thi khảo sát đầu năm môn Ngữ Văn ( 4 năm 2013 - 2016 ) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
3 Đề thi khảo sát đầu năm môn Toán ( 5 năm 2012 - 2016 ) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
4 Đề + đáp án thi khảo sát giữa học kỳ I 3 môn Toán - Văn - Anh năm học 2016 - 2017 Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
5 Đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 năm học 2015 - 2016 ( 3 môn Toán - Văn - Anh ) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
6 Đề thi ( chính thức ) học sinh giỏi trường năm học 2014 - 2015 Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
7 Đề thi ( chính thức ) học sinh giỏi trường năm học 2013 - 2014 Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
8 Đề thi HSG trường 2015 - 2016 ( T5) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
9 Đề thi HSG trường 2015 - 2016 ( T4) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
10 Đề thi HSG trường 2015 - 2016 ( T3) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
11 Đề thi HSG trường 2015 - 2016 ( T2) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
12 Đề thi HSG trường 2015 - 2016 ( T1) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
13 Đề thi HSG trường năm học 2014 - 2015 ( T7) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
14 Đề thi HSG trường năm học 2014 - 2015 ( T6) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
15 Đề thi HSG trường năm học 2014 - 2015 ( T5) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
16 Đề thi HSG trường năm học 2014 - 2015 ( T4) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
17 Đề thi HSG trường năm học 2014 - 2015 ( T3) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
18 Đề thi HSG trường năm học 2014 - 2015 ( T2) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
19 Đề thi HSG trường năm học 2014 - 2015 ( T1) Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
20 Đề thi HSG trường năm học 2013 - 2014 Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
1234