PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS THÁI HÒA
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thi HSG lớp 9 - 8 môn văn hóa Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
2 Đề thi HSG các môn lớp 9 - có đáp án Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]
3 Đề thi học sinh giỏi 8 môn văn hóa lớp 9 Nguyễn Xuân Đích [HyperLink19]