PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS THÁI HÒA
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
819 Kế hoạch triển khai hoạt động NCKH và triển khai cuộc thi KHKT cấp huyện dành cho học sinh THCS năm học 2019 - 2020. 26/08/2019 [HyperLink19]
818 Kế hoạch triển khai phong trào thi đua " Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở..." 26/08/2019 [HyperLink19]
817 Tổ chức thi thăng hạng CDNN cho giáo viên 26/08/2019 [HyperLink19]
136 V/v hướng dẫn nghỉ ngày Quốc khánh 02/9/2017 24/08/2017 [HyperLink19]
135 V/v chấm và nộp sáng kiến đề nghị xét cấp huyện năm học 2016-2017 08/02/2017 [HyperLink19]
134 Về việc kiểm tra cuối học kì I 01/12/2016 [HyperLink19]
133 V/v hướng dẫn viết Sáng kiến năm học 2016 - 2017 30/09/2016 [HyperLink19]
132 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG 11/03/2016 [HyperLink19]
131 CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: TIẾNG ANH 11/03/2016 [HyperLink19]
130 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016 11/03/2016 [HyperLink19]
129 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 3 năm 2016 29/02/2016 [HyperLink19]
128 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẤP THCS - THÁNG 3 NĂM 2016 29/02/2016 [HyperLink19]
127 Đề Ngữ văn KTHK I 2015-2016 25/12/2015 [HyperLink19]
128 Đề Anh văn KTHK I 2015-2016 25/12/2015 [HyperLink19]
126 Đề toán KTHK I 2015-2016 25/12/2015 [HyperLink19]
125 CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: TIẾNG ANH 10/11/2015 [HyperLink19]
124 Hướng dẫn về việc kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2015-2016 09/11/2015 [HyperLink19]
123 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH BẬC TRUNG HỌC Năm học 2015 – 2016 05/11/2015 [HyperLink19]
122 V/v tổ chức các cuộc thi, giao lưu cấp tiểu học năm học 2015-2016 22/10/2015 [HyperLink19]
121 V/v kiểm tra Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015 07/10/2015 [HyperLink19]
12345678