PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HÒA
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
136 V/v hướng dẫn nghỉ ngày Quốc khánh 02/9/2017 24/08/2017 [HyperLink19]
135 V/v chấm và nộp sáng kiến đề nghị xét cấp huyện năm học 2016-2017 08/02/2017 [HyperLink19]
134 Về việc kiểm tra cuối học kì I 01/12/2016 [HyperLink19]
133 V/v hướng dẫn viết Sáng kiến năm học 2016 - 2017 30/09/2016 [HyperLink19]
132 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG 11/03/2016 [HyperLink19]
131 CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: TIẾNG ANH 11/03/2016 [HyperLink19]
130 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016 11/03/2016 [HyperLink19]
129 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 3 năm 2016 29/02/2016 [HyperLink19]
128 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẤP THCS - THÁNG 3 NĂM 2016 29/02/2016 [HyperLink19]
127 Đề Ngữ văn KTHK I 2015-2016 25/12/2015 [HyperLink19]
128 Đề Anh văn KTHK I 2015-2016 25/12/2015 [HyperLink19]
126 Đề toán KTHK I 2015-2016 25/12/2015 [HyperLink19]
125 CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: TIẾNG ANH 10/11/2015 [HyperLink19]
124 Hướng dẫn về việc kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2015-2016 09/11/2015 [HyperLink19]
123 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH BẬC TRUNG HỌC Năm học 2015 – 2016 05/11/2015 [HyperLink19]
122 V/v tổ chức các cuộc thi, giao lưu cấp tiểu học năm học 2015-2016 22/10/2015 [HyperLink19]
121 V/v kiểm tra Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015 07/10/2015 [HyperLink19]
120 V/v đánh giá xếp loại hoạt động CĐCS và khen thưởng năm học 2014 - 2015. 19/09/2015 [HyperLink19]
119 V/v: Hướng dẫn công tác sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn; xây dựng và dạy học theo chủ đề của nhóm chuyên môn 19/09/2015 [HyperLink19]
118 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2015 - 2016 17/09/2015 [HyperLink19]
12345678