PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HÒA
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai02:22:46 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai02:21:31 http://thaihoabg.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Khách vãng lai02:19:06 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
4Khách vãng lai02:19:05 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
5Khách vãng lai02:18:57 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
6Khách vãng lai02:14:13 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=552
7Khách vãng lai02:07:57 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
8Khách vãng lai01:50:10 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=396
9Khách vãng lai01:49:20 http://thaihoabg.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
10Khách vãng lai01:45:58 http://thaihoabg.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=38279
11Khách vãng lai01:37:39 http://thaihoabg.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
12Khách vãng lai01:36:30 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00475
13Khách vãng lai01:35:42 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=38299
14Khách vãng lai01:35:14 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai01:29:42 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-8-01-2
16Khách vãng lai01:19:33 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8570
17Khách vãng lai01:10:47 http://thaihoabg.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai01:06:15 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15774
19Khách vãng lai00:53:36 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
20Khách vãng lai00:50:56 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GKT1-00083
21Khách vãng lai00:49:29 http://thaihoabg.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai00:46:21 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
23Khách vãng lai00:43:14 http://thaihoabg.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai00:41:46 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17877
25Khách vãng lai00:39:17 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
26Khách vãng lai00:39:12 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17928
27Khách vãng lai00:37:46 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
28Khách vãng lai00:30:47 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai00:25:36 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
30Khách vãng lai00:21:48 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai00:21:43 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17881
32Khách vãng lai00:15:56 http://thaihoabg.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai00:11:34 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
34Khách vãng lai00:09:22 http://thaihoabg.edu.vn/slide_images.aspx
35Khách vãng lai00:07:19 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai00:05:55 http://thaihoabg.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai00:05:32 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
38Khách vãng lai00:01:59 http://thaihoabg.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
39Khách vãng lai00:00:08 http://thaihoabg.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop.aspx
21 9 2018