PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS THÁI HÒA
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai13:26:21
2Khách vãng lai13:26:12
3Khách vãng lai13:26:03
4Nhữ Văn Đại13:23:55
5Khách vãng lai13:23:05
6Khách vãng lai13:16:18
7Nguyễn Thị Hoa13:14:20
8Nguyễn Thị Phương13:06:20
9Khách vãng lai13:06:03
10Khách vãng lai13:04:27
11Khách vãng lai12:49:43
12Khách vãng lai12:45:16
13Khách vãng lai12:43:20
14Khách vãng lai12:17:41
15Khách vãng lai11:19:30
16Khách vãng lai10:17:22
17Khách vãng lai10:14:01
18Nguyễn Thị Lan10:12:40
19Khách vãng lai10:11:34
20Khách vãng lai10:09:58
21Vũ Trà Giang10:04:01
22Khách vãng lai09:55:15
23Hoàng Thu Hằng09:48:35
24Phạm Văn Tùng09:36:44
25Khách vãng lai09:35:31
26Khách vãng lai09:25:32
27Khách vãng lai09:18:14
28Nguyễn Thị Lan09:17:17
29Khách vãng lai09:14:54
30Nguyễn Thị Lan09:14:48
31Nguyễn Thị Lan09:14:35
32Khách vãng lai09:13:40
33Khách vãng lai09:12:15
34Khách vãng lai08:59:52
35Phạm Văn Tùng08:53:42
36Khách vãng lai08:52:08
37Khách vãng lai08:51:46
38Khách vãng lai08:51:28
39Khách vãng lai08:50:38
40Khách vãng lai08:48:31
41Khách vãng lai08:48:13
42Khách vãng lai08:42:56
43Khách vãng lai08:33:16
44Nguyễn Thị Lan08:33:11
45Khách vãng lai08:30:09
46Khách vãng lai08:25:34
47Khách vãng lai08:25:27
48Nguyễn Thị Lan08:25:16
49Khách vãng lai08:24:20
50Khách vãng lai08:22:53
51Khách vãng lai08:21:55
52Khách vãng lai08:18:38
53Khách vãng lai08:11:42
54Khách vãng lai08:08:49
55Nguyễn Thị Lan08:06:11
56Nguyễn Thị Phương07:58:12
57Khách vãng lai07:54:48
58Khách vãng lai07:51:05
59Khách vãng lai07:45:58
60Khách vãng lai07:45:54
61Khách vãng lai07:33:43
62Nhữ Đình Phong07:33:34
63Khách vãng lai07:29:04
64Khách vãng lai07:10:07
65Khách vãng lai06:45:50
66Khách vãng lai06:05:58
67Khách vãng lai05:43:26
68Khách vãng lai05:43:13
69Khách vãng lai01:11:26
26 2 2020