PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HÒA
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai04:03:52 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai04:00:13 http://thaihoabg.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
3Khách vãng lai03:54:38 http://thaihoabg.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai03:54:28 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17930
5Khách vãng lai03:52:21 http://thaihoabg.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai03:50:43 http://thaihoabg.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
7Khách vãng lai03:35:23 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
8Khách vãng lai03:22:00 http://thaihoabg.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
9Khách vãng lai03:14:08 http://thaihoabg.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=551
10Khách vãng lai03:10:13 http://thaihoabg.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00053
11Khách vãng lai03:02:35 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-2
12Khách vãng lai03:01:23 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=566
13Khách vãng lai02:59:57 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
14Khách vãng lai02:53:11 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
15Khách vãng lai02:49:39 http://thaihoabg.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18008
16Khách vãng lai02:38:27 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13755
17Khách vãng lai02:34:50 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
18Khách vãng lai02:23:51 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15770
19Khách vãng lai02:23:02 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15774
20Khách vãng lai02:18:50 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
21Khách vãng lai02:17:28 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=567
22Khách vãng lai02:11:42 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11324
23Khách vãng lai02:09:33 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
24Khách vãng lai02:09:27 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
25Khách vãng lai01:47:42 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
26Khách vãng lai01:43:55 http://thaihoabg.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=567
27Khách vãng lai01:39:59 http://thaihoabg.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai01:30:18 http://thaihoabg.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
29Khách vãng lai01:24:54 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13743
30Khách vãng lai01:18:08 http://thaihoabg.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13747
31Khách vãng lai01:17:39 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13753
32Khách vãng lai01:15:20 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
33Khách vãng lai01:12:40 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
34Khách vãng lai01:10:35 http://thaihoabg.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai01:08:04 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15775
36Khách vãng lai01:05:49 http://thaihoabg.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai00:56:34 http://thaihoabg.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17868
38Khách vãng lai00:54:28 http://thaihoabg.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai00:45:24 http://thaihoabg.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8569
40Khách vãng lai00:43:16 http://thaihoabg.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
41Khách vãng lai00:29:27 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
42Khách vãng lai00:24:12 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8570
43Khách vãng lai00:13:52 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai00:08:54 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13 11 2018