PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS THÁI HÒA
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 22 Năm học : 2020 - 2021
Thứ hai : 01/02/2021
- Học sinh tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch Covid-19;
- BGH, tổ văn phòng trực, làm việc;
- GVBM Toán, Lý, Sử cấp THCS và GVCN cấp Tiểu học đưa đề cương ôn tập cho HS làm ( qua Zalo nhóm lớp ).
Tuần : 22 Năm học : 2020 - 2021
Thứ ba : 02/02/2021
- Học sinh tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch Covid-19;
- BGH, tổ văn phòng trực, làm việc;
- GVBM Ngữ Văn cấp THCS đưa đề cương ôn tập cho HS làm ( qua Zalo nhóm lớp ).
Tuần : 22 Năm học : 2020 - 2021
Thứ tư : 03/02/2021
- Học sinh tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch Covid-19;
- BGH, tổ văn phòng trực, làm việc;
- GVBM Tiếng Anh, Sinh, Địa cấp THCS và GVCN cấp Tiểu học đưa đề cương ôn tập cho HS làm ( qua Zalo nhóm lớp ).
Tuần : 22 Năm học : 2020 - 2021
Thứ năm : 04/02/2021
- Học sinh tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch Covid-19;
- Các đ/c Tổ trưởng, tổ phó nộp hồ sơ kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ tháng 12, tháng 1 về đ/c PHT;
- GVCN nộp bản ký cam kết không sử dụng pháo nổ của lớp về phòng photo ( đ/c Trang );
- 7h30 toàn thể CBGV đến trường lĩnh quà têt nhà trường, chi bộ,...và đối chiếu các chế độ trong kỳ I trước khi nghỉ tết.
- GVBM Toán đưa đề cương ôn tập cho HS làm ( qua Zalo nhóm lớp ).
Tuần : 22 Năm học : 2020 - 2021
Thứ sáu : 05/02/2021
- Học sinh tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch Covid-19;
- BGH, tổ văn phòng trực, đ/c Tùng, Toản đến làm việc trang trí nhà trường;
- GVBM Ngữ Văn cấp THCS và GVCN cấp Tiểu học đưa đề cương ôn tập cho HS làm ( qua Zalo nhóm lớp ).
Tuần : 22 Năm học : 2020 - 2021
Thứ bẩy : 06/02/2021
- Học sinh tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch Covid-19;
- BGH, tổ văn phòng trực,  đ/c Kiên đến làm việc, niêm phong toàn bộ các phòng làm việc bàn giao cho bảo vệ;
- Đ/c Toản đưa lịch trực tết của CBGV lên nhóm trường;
- GVBM Toán-Văn-Anh cấp THCS và GVCN cấp Tiểu học đưa đề cương ôn tập cho HS làm trong thời gian nghỉ tết ( qua Zalo nhóm lớp ).