PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS THÁI HÒA
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 38 Năm học : 2021 - 2022
Thứ hai : 30/05/2022
- Lớp 9 ôn thi THPT;
- Trả hồ sơ học sinh lớp 9, lớp 5 (Thuận, Trang, Yến);
- BGH làm các báo cáo để duyệt với PGD&ĐT;
- 8h45 họp BGH + chủ tịch công đoàn + đ/c Lan KT, đ/c Nhanh;
- 9h30 đ/c Thạo duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 6 với PGD&ĐT;
- Các đ/c Thịnh, Hồng Liên, Lê Hằng, Nguyễn Hằng, Nhung nộp bản báo cáo thành tích về đ/c Toản.
- Đ/c Toản tập hợp bản báo cáo thành tích của GV, hoàn thiện các biểu mẫu thi đua.
- Đ/c Dũng học lớp bồi dưỡng Công Nghệ - Tin học đến hết 15/6/2022.

Tuần : 38 Năm học : 2021 - 2022
Thứ ba : 31/05/2022
- Lớp 9 ôn thi THPT;
- BGH hoàn tất các báo cáo;
- Các bộ phận làm công tác kiểm kê cuối năm.
Tuần : 38 Năm học : 2021 - 2022
Thứ tư : 01/06/2022
- Lớp 9 ôn thi THPT;
- 10h đ/c Đích duyệt hồ sơ đánh giá viên chức, chuẩn nghề nghiệp, thi đua tại PGD&ĐT.
Tuần : 38 Năm học : 2021 - 2022
Thứ năm : 02/06/2022
- Lớp 9 ôn thi THPT;
- đ/c Nhanh + tổ văn phòng in học bạ lớp 1.
Tuần : 38 Năm học : 2021 - 2022
Thứ sáu : 03/06/2022
- Lớp 9 ôn thi THPT;
- BGH ký học bạ, tổ VP đóng dấu học bạ.
Tuần : 38 Năm học : 2021 - 2022
Thứ bẩy : 04/06/2022
- Lớp 9 ôn thi THPT;
- BGH + Tổ VP + Đ/c Tùng làm công tác tổng kiểm kê CSVC cuối năm;
- GVCN thông báo các đối tượng tiêm phòng Covid-19 vào ngày 6/6/2022 theo lịch nhà trường thông báo.